Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οινοποιίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οινοποιίας.

Ιωαννίδου, Άννα-Σοφία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί διεξοδικά ο κλάδος της ελληνικής οινοποιίας. Να γίνει κατανοητό γιατί είναι αναγκαία η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Να αναλυθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου και γενικότερα να γίνει μια σφαιρική παρουσίαση του θέματος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της πορείας του κρασιού. Έπειτα αναφέρεται η θέση που κατέχει ο κλάδος στο διεθνές εμπόριο σήμερα και εντοπίζονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά αλλά και ο τρόπος λειτουργίας τους. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά προϊόντα εμπορίας και οι προδιαγραφές κατασκευής αυτών. Κλείνοντας γίνεται σύντομη αναφορά στην αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στο ∆ιεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2000. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο ∆ιεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2000. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες της καθώς και η περιγραφή των απαιτούμενων εντύπων για την εφαρμογή του προτύπου. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι διαδικασίες αγοράς πρώτων υλών και ο Ποιοτικός τους Έλεγχος. Παρατίθεται όλη η διαδικασία από την παραγωγή μέχρι την παλαίωση και την εμφιάλωση του οίνου. Γίνεται αναφορά στην τυποποίηση του και αναλύεται η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.