Ποιότητα: εργαλεία και μέθοδοι μέτρησης αυτής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ποιότητα: εργαλεία και μέθοδοι μέτρησης αυτής

Καραγιάννη, Δήμητρα

Ο κεντρικός ρόλος των εργαλείων και μεθόδων της στατιστικής στη διαχείριση ποιότητας και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών απαιτεί το σωστό σχεδιασµό αντίστοιχων µαθηµάτων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή εντοπίζονται οι περιοχές της στατιστικής που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην τεχνολογία της ποιότητας και αναλύεται η σηµασία τους. Συνδυάζει τη συστηµατική µελέτη μεθόδων της στατιστικής και άλλων τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και διεργασιών παραγωγής µε τη µελέτη συστηµάτων για την ποιότητα και αρχών της διοίκησης. Η ποιότητα χωρίς αμφιβολία είναι σήµερα ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ανάµεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει την ποιότητα στα προϊόντα τους και στην επιχειρηματική στρατηγική τους , απολαμβάνουν κατά πλειοψηφία την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.