Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον τομέα παραγωγής και επεξεργασίας αρωματικών φυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον τομέα παραγωγής και επεξεργασίας αρωματικών φυτών

Μίχα, Δήμητρα
Κολοβός, Δημήτριος

Στην πτυχιακή μελέτη που ακολουθεί, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν, όσο εκτενέστερα γίνεται, οι έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στον τομέα παραγωγής και επεξεργασίας αρωματικών φυτών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια της επιχειρηματικότητας, στα κίνητρα που ωθούν σε αυτήν, καθώς και στα είδη της. Δίνεται η σχέση της με έννοιες όπως η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, ο επιχειρηματίας και ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις. Αναφέρονται οι τρόποι ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθώς και τα επίπεδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια της καινοτομίας, οι μορφές της, οι πηγές άντλησής της και τα στάδια της. Σημειώνεται η επίδρασή της στην επιχειρησιακή λειτουργία και στο management, καθώς και τρόποι για την εμπορευματοποίηση και την χρηματοδότηση της καινοτομίας. Επίσης, δίνεται η σχέση της καινοτομίας με την τεχνολογία και την οικονομική κρίση και πώς η επιχείρηση με τη συνεχή επιδίωξη για διαφοροποίηση καταφέρνει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρωματικά φυτά
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.