Παραγωγή και ποιότητα αλλαντικών της εταιρίας Β.Ι.Κ.Η. Εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα αλλαντικών της εταιρίας Β.Ι.Κ.Η. Εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

Αντωνίου, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά, αναφέρεται στα κυριότερα προβλήματα του κλάδου της επεξεργασίας κρέατος. Στην αναγκαιότητα εφαρμογή των κανόνων της καλής υγειονομικής πρακτικής. Ακολουθεί ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων του συστήματος διασφάλισης ποιότητας (HACCP). Παρακάτω σε κατάλογο οι κίνδυνοι και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στις εταιρία ΒΙΚΗ καθώς και οι απαραίτητες διαρθρωτικές ενέργειες. Στο τέλος αναφέρονται οι προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξέλιξη των υπαρχόντων συστημάτων παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Ποιοτικός έλεγχος
Αλλαντικά - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.