Έλεγχος ποιότητας στα είδη μαρουλιών Romaine και Iceberg πριν και μετά τη συγκομιδή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχος ποιότητας στα είδη μαρουλιών Romaine και Iceberg πριν και μετά τη συγκομιδή τους

Γουδερού, Παρασκευή

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος της ποιότητας δύο ειδών μαρουλιού, Romaine και Iceberg, πριν και μετά τη συγκομιδή τους. Αρχικά στην εργασία παρουσιάζεται το μαρούλι ως λαχανικό και ως τρόφιμο με ιδιαίτερη αναφορά στα υπό μελέτη είδη μαρουλιού. Η αναγνώριση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των μαρουλιών Romaine και Iceberg αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την ποιότητα λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του μαρουλιού, πριν και μετά τη συγκομιδή του. Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται ότι πλήθος παραγόντων δύναται να επηρεάσει την ποιότητα των υπό μελέτη ειδών μαρουλιού (π.χ. κλίμα, έδαφος, λίπανση, άρδευση, εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, εχθροί – ασθένειες – ιώσεις, κ.λ.π.). Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ων μαρουλιών Romaine και Iceberg.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα, Βιομηχανία και εμπόριο των - Ενοποίηση και συγχώνευση
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.