Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα γαλακτοκομικά προϊόντα = The behaviour of the consumer towards dairy products

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα γαλακτοκομικά προϊόντα = The behaviour of the consumer towards dairy products

Γουργιώτη, Όλγα

Η ανάπτυξη της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων, αποδίδεται στην στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεγάλες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην έρευνα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες «νέων καταναλωτών». Η βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, που αντιπροσωπεύει το 15% του συνόλου. Οι γαλακτοβιομηχανίες κατάφεραν να βελτιώσουν κατά πολύ την εικόνα τους και να βελτιώσουν την υποδομή τους που θα τους επιτρέψει να αντεπεξέλθουν στον ισχυρό ανταγωνισμό. Στόχος της παρακάτω πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα γαλακτοκομικά προϊόντα και πως αυτή επηρεάζεται. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο κάνει λόγο γενικά για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα είδη αυτών και τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα και αναλύει την εγχώρια ζήτηση και προσφορά αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας και παρουσιάζει πέντε μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της Ελλάδας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας και παρουσιάζει πέντε μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της Ελλάδας. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα γαλακτοκομικά προϊόντα, το μάρκετινγκ, τα είδη των καταναλωτών και τους παράγοντες που επηρεάζουντης απόφασή τους

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Καταναλωτές - Προστασία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.