Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, στην εταιρεία "ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, στην εταιρεία "ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

Χιλάλ, Σαμίρα-Κυριακή

Οι παράγοντες και οι λειτουργίες που διαπλέκονται κατά την προσπάθεια ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας είναι τόσοι πολλοί, ώστε είναι απαραίτητο μία εταιρία και μια βιομηχανική μονάδα να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Σ.Δ.Π.), το οποίο να καθορίζει, τεκμηριώνει και συντονίζει όλες τις αναγκαίες σχετικές ενέργειες. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου ενός οργανισμού για την καθιέρωση πολιτικής και στόχων για την ποιότητα καθώς και για την επίτευξη των στόχων αυτών (δηλαδή ένα σύστημα για την υλοποίηση της Διοίκησης Ποιότητας). Ο γενικός στόχος του Σ.Δ.Π. είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών (χαρακτηριστικών) των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες εταιρίες κατευθύνονται προς αυτή την προσπάθεια, εισάγοντας Σ.Δ.Π. και θέτοντας έτσι την ποιότητα ως κυρίαρχο στοιχείο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η εφαρμογή ενός Σ.Δ.Π. σίγουρα δημιουργεί μια νέα οργάνωση και δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή νέας σύγχρονου και αποδοτικής πολιτικής διοίκησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.