Ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα

Ματιάδη, Νικολέττα

Ένα γάλα υψηλής ποιότητας στα συστατικά του απαιτεί σωστή μεταχείριση των ζώων παραγωγής.Σημαντικοί παράγοντες για γάλα υψηλής διατροφικότητας είναι οι συνθήκες υγιεινής τόσο του χώρου που βρίσκονται τα ζώα όσο και των ατόμων και των αντικειμένων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και παραλαβής του γάλακτος μέχρι την αποθήκευσή του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αλλοιώσεις και προσβολές μικροοργανισμών. Οι διαπιστώσεις για την ταχεία αλλοίωση του γάλακτος έχουν γίνει από πολύ παλιά και έτσι προέκυψε η ανάγκη αναζήτησης μεθόδων που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μικρής διάρκειας ζωής του νωπού γάλακτος, εξαιτίας της μικροβιακής αλλοίωσης. Μία από αυτές τις μεθόδους ήταν η μετατροπή του σε προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, όπως για παράδειγμα το τυρί. Η θερμική όμως επεξεργασία του γάλακτος αποτελεί το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά των μικροοργανισμών που τυχόν το έχουν μολύνει. Αυτή την απαίτηση καλούνται να εκπληρώσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή διατροφικών ειδών και κατά συνέπεια και οι παραγωγοί νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων οφείλουν να αναλάβουν το τμήμα των ευθυνών που τους αναλογεί στην διασφάλιση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κατά την παραγωγική διαδικασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικές προδιαγραφές
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.