Έρευνα αγοράς για την αγορά μελιού της Γερμανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Έρευνα αγοράς για την αγορά μελιού της Γερμανίας

Καλαμπούκας, Χαρίσιος

Η παρούσα εργασία εξετάζει κατά πόσο η αγορά μελιού της Γερμανίας είναι προσιτή για το Ελληνικό μέλι. Αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία για το μέλι και τις ευεργετικές του ιδιότητες στον άνθρωπο, εξετάζουμε την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς και της Ε.Ε. μελετώντας την παραγωγή τους ,τις εξαγωγές και τις εισαγωγές μελιού αναφέροντας και τις κυρίαρχες χώρες του κάθε τομέα για το 2011. Στη συνέχεια μελετάμε την ελληνική αγορά μελιού όσο αναφορά την διάρθρωση, παραγωγή, εξαγωγές, εισαγωγές της και επίσης κάνουμε μία αναφορά στα προβλήματα της μελισσοκομίας στην Ελλάδα αλλά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού μελιού. Τέλος, αναλύουμε την αγορά μελιού της Γερμανίας πως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την εξέλιξη των εισαγωγών της, βλέπουμε τις καταναλωτικές συνήθειες των Γερμανών και τέλος παρατηρούμε την πορεία των Ελληνικών εξαγωγών στην Γερμανία καταλήγοντας ότι υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης του ελληνικού μελιού στην αγορά της Γερμανίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέλι - Ελλάδα
Μελισσοκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.