Η ανταγωνιστικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός της ελληνικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Φράγκου, Αφροδίτη

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ελληνικής αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η εγχώρια παραγωγή και η διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφαλαίο γίνεται λόγος για την ανάπτυξη των εξαγωγικών και επενδυτικών δράσεων της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας στις χ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι εξωτερικές οικονομικές δραστηριότητες της ελληνικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων στις χ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Ευρώπης καθώς επίσης παρουσιάζονται τα προβλήματα του κλάδου και οι προοπτικές εξέλιξης του.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.