Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιοποίησης αποβλήτων οινοποιείου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιοποίησης αποβλήτων οινοποιείου.

Τζαμπάζης, Βασίλειος

Στην πτυχιακή εργασία, γίνεται μια σύντομη προσπάθεια αναφοράς στην υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της οινοποίησης στην Ελλάδα και γίνονται κάποιες προτάσεις διαφόρων μεθόδων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι εταιρίες παραγωγής οίνου, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό όλα τα παραπροϊόντα τους χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στην αρχή γίνεται μια αναφορά στην διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων, όχι μόνο στον τομέα των τροφίμων αλλά γενικά σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν για την παραγωγή του κρασιού, το σταφύλι, σε όλο το φάσμα της παραγωγής του, από το χωράφι μέχρι την συγκομιδή και στην συνέχεια παρατίθεται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο οινοποιείο μέχρι να φτάσει στο τελικό προϊόν, το κρασί. Τέλος, αναφέρονται όλες εκείνες οι προτάσεις αξιοποίησης των αποβλήτων της παραγωγής οίνου, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται από την απόρριψη τους απλώς σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Απόβλητα
Σταφύλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.