Ο ρόλος της διατροφής του ζώου στις πτητικές αρωματικές ενώσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο ρόλος της διατροφής του ζώου στις πτητικές αρωματικές ενώσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων

Δεδούση, Μαρία

Το συμπέρασμα της εργασίας αυτής ήταν πως ο ρόλος της διατροφής του ζώου στις πτητικές αρωματικές ενώσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι πολύ σημαντικός όχι όμως και καθοριστικός. Τα διάφορα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν, από τις μελέτες που έχουν εκδοθεί, έδειξαν πως τα χαρακτηριστικά των ζώων αλλά κυρίως το σύστημα διατροφής μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων (άρωμα, γεύση). Ωστόσο οι επιδράσεις αυτές μπορεί να εμφανιστούν σε διαφορετικά στάδιο της διαδικασίας παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ποικίλουν ανάλογα με το είδος του προϊόντος και αλληλεπιδρούν με τη διαδικασία μεταμόρφωσης του γάλακτος. Γνωρίζουμε πως ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την προτίμηση του καταναλωτή είναι η γεύση και το άρωμα. Αυτό είναι και ο λόγος που γίνονται μελέτες με τη βοήθεια της αέριας χρωματογραφίας και της φασματοσκοπίας της μάζας που προσδιορίζουν χημικές ενώσεις και τις επιπτώσεις τους στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ανάμεσα στις ουδέτερες ενώσεις (αλκοόλες, κετόνες, αλδεΰδες, εστέρες, λακτόνες, φουράνια) και τις όξινες ενώσεις (ελεύθερα λιπαρά οξέα, ενώσεις φαινόλης) οι όξινες είναι απαραίτητες στο σχηματισμό της γεύσης και του αρώματος και ιδιαίτερα τα ελεύθερα λιπαρά οξέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωοτροφές
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.