Η εφαρμογή του HACCP στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η εφαρμογή του HACCP στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού

Τσιράκη, Κωνσταντίνα

Η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων δίνει μεγάλη σημασία στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Κανένας παραγωγός τροφίμων δε θα ήθελε να παράγει τρόφιμα ου θα προκαλέσουν ζημία, ασθένεια ή και θάνατο στους καταναλωτές. Με γνώμονα την αποφυγή δυσμενών συνεπειών και με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων έχει σαν στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τη βιομηχανία να εκπληρώσει αυτόν το στόχο για ασφαλή τρόφιμα είναι το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου – HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ). Το Haccp αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου και ελαχιστοποιεί ή και εξαφανίζει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων της ασφάλειας των τροφίμων. Η παρούσα εργασία αναφέρει την εφαρμογή του haccp στην παραγωγή εμφιαλωμένου νερού, τη μελέτη παραγωγής φιαλών , τη μελέτη εμφιάλωσης φιαλών τον προσδιορισμό κάθε είδους κινδύνων, τον καθορισμό εκείνων των προληπτικών μέτρων, των κρίσιμων ορίων και των διεργασιών που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση ή στην εξάλειψη των ανωτέρω κινδύνων.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.