Οι διαδικασίες ποιότητας ενδοκοινοτικού εμπορίου στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στον κλάδο της κρεατοβιομηχανίας: η περίπτωση της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας ενδοκοινοτικού εμπορίου στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στον κλάδο της κρεατοβιομηχανίας: η περίπτωση της Κύπρου

Γεωργίου, Κωνσταντίνα

Στην ακόλουθη εργασία παρουσιάζεται ο κλάδος της Ελληνικής και της Κυπριακής κρεατοβιομηχανιας σήμερα, αναλύεται η θέση του κλάδου της κρεατοβιομηχανιας στο διεθνές εμπόριο, γίνεται αναφορά σε μερικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου όπως και τα προϊόντα εμπορίας και η ανάγκη που απαιτείται για τις εταιρείες να εγκαταστήσουν στο χώρο τους ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και ποιο συγκεκριμένα το ISO 9001:2000. Αναλύονται στην συνέχεια οι διαδικασίες ποιότητας, ο ποιοτικός έλεγχος, η τυποποίηση, οι προμήθειες η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αυτών και κάποια έντυπα που χρειάζονται για αυτές τις διαδικασίες. Στην συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος εξαγωγής και τα έντυπα που χρειάζονται για να γίνει μια ενδοκοινοτική απόκτηση ή παράδοση. Στην συνέχεια καταγράφεται πώς γίνεται μια εξαγωγή και τέλος τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας όπως και το παράρτημα με 3 εταιρείες του κλάδου που είναι πιστοποιημένες με το συγκεκριμένο πρότυπο ISO 9001:2000.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.