Αξιολόγιση της ποιότητας υπηρεσίας: Η περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Μακεδονία Παλλάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγιση της ποιότητας υπηρεσίας: Η περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Μακεδονία Παλλάς

Μουστακαλή, Αικατερίνη Άλκηστις

Η παρούσα εργασία αφόρα την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το ‘’Μακεδονία Παλλάς’’. Το ‘’Μακεδονία Παλλάς’’ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης για το πώς με μικρές αλλά στοχευόμενες αλλαγές στα περιφερειακά του τμήματα του κατόρθωσε μέσα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των πελατών του να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του και να αναρριχηθεί ξανά στα πρώτα ξενοδοχεία των προτιμήσεων των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης ενώ ουσιαστικά βάλλονταν από την εισχώρηση και αποχώρηση μετοχικών κεφαλαίων της τελευταίας πενταετίας. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει το εν λόγω ξενοδοχείο στους πελάτες του, για την ανάδειξη των ικανοποιημένων ή μη ικανοποιημένων πελατών, ποία μηνύματα λαμβάνουν από αυτό και σε τι μπορούν αυτά τα μηνύματα να ωφελήσουν τόσο ως προς την βελτίωση των παροχών αλλά και ως προς την συνολική εικόνα του ξενοδοχείου σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Εν κατακλείδει λοιπόν το θέμα να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως με την συλλογή πληροφοριών (feedback) μπορούν να εφαρμοστούν κάποιες αλλαγές σε ζητήματα ποιότητας και παροχής υπηρεσιώνς οι οποίες είναι ικανές να αντιστρέψουν ή να βελτιώσουν άμεσα την εικόνα του οργανισμού- επιχείρησης μέσο συγκεκριμένων διεργασιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Πελατειακές σχέσεις
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.