Προϊόντα ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προϊόντα ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.)

Παπαθεοδώρου, Βασίλειος

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει απέραντος πλούτος και ευρεία ποικιλία τροφίμων. Όταν, όμως, ένα προϊόν αποκτήσει φήμη που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, μπορεί να βρεθεί σε μία αγορά όπου κάποια προϊόντα, αυτοαποκαλούνται γνήσια χωρίς να είναι και χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα. Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν αποθαρρύνει μόνο τους παραγωγούς, αλλά παραπλανεί και τους καταναλωτές . Για αυτό το λόγο, το 1992, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιούργησε συστήματα, όπως τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΓΕ και το ΕΠΠΕ (Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο) για να προωθήσει και να προστατεύσει αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Από αυτά τα τρία συστήματα, μόνο το ΕΠΠΕ είχε ήδη το δικό του σήμα. Τα ονόματα περίπου 500 τυριών, κρεάτων, φρούτων και λαχανικών καταγράφηκαν πρόσφατα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Ποιοτικός έλεγχος
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.