Το σχέδιο μάρκετινγκ μιας τοπικής επιχείρησης τροφίμων. Η εταιρία ΑΦΟΙ Α. Πιτένη ΑΒΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το σχέδιο μάρκετινγκ μιας τοπικής επιχείρησης τροφίμων. Η εταιρία ΑΦΟΙ Α. Πιτένη ΑΒΕΕ

Γαργάρα, Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου μάρκετινγκ της εταιρίας Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ. Η Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα. Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μικτή έρευνα γιατί χρησιμοποιήθηκαν δυο μέθοδοι έρευνας. Έγινε συνδυασμός της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Οι δυο τύποι έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ως εξής: με τη διεξαγωγή συνέντευξης και με τη δημιουργία ερωτηματολογίου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δυο ερευνητικά εργαλεία το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη. Η συνέντευξη απαντήθηκε από στέλεχος της επιχείρησης και το ερωτηματολόγιο από καταναλωτές μέσω internet. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος SPSS. Τέλος, γίνεται η δημιουργία νέου σχεδίου μάρκετινγκ της επιχείρησης με σκοπό την προώθηση σειράς προϊόντων της εταιρίας. Τα στάδια του οποίου αναλύονται στο έκτο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Μάρκετινγκ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.