Η επίδραση του γενότυπου στο χρόνο ζωής του πρόβειου κρέατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση του γενότυπου στο χρόνο ζωής του πρόβειου κρέατος

Συτιλίδης, Πέτρος

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του γενοτύπου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου κρέατος. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα κρέατος (m. semimembranosus) από προβατίνες τριών γαλακτοπαραγωγών φυλών: Μυτιλήνης, Χίου και Lacaune. Αναφορικά με το βαθμό οξείδωσης του λίπους, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές (P>0,05) μεταξύ των τριών φυλών και στις δύο εξεταζόμενες περιόδους συντήρησης. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μηλονικής διαλδεΰδης παρατηρήθηκαν στα δείγματα κρέατος της φυλής Χίου. Η συγκέντρωση της μηλονικής διαλδεΰδης (TBARS) ήταν μικρότερη από 2 mg/kg κρέατος και για τις τρεις φυλές σε όλη τη διάρκεια συντήρησης των δειγμάτων καθιστώντας το κρέας οργανοληπτικά αποδεκτό. Ο γενότυπος δεν επηρέασε τον χρόνο ζωής του πρόβειου κρέατος σε σχέση με τις μεταβολές του χρώματος και τον βαθμό οξείδωσης του λίπους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.