Παρασκευή ελληνικών τυριών, παθήσεις και εχθροί τυριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παρασκευή ελληνικών τυριών, παθήσεις και εχθροί τυριών

Μηλιόπουλος, Ευάγγελος

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων, η τυροκόμηση του γάλακτος πέρασε από το αρχικό της οικογενειακό και βιοτεχνικό στάδιο στη σημερινή της προηγμένη βιομηχανική μορφή. Αυτό είχε σαν συνέπεια τα παρασκευαζόμενα σήμερα τυριά – σε πολλές περιπτώσεις – να έχουν χάσει την τυπική τους παραδοσιακή γεύση και να έχουν κερδίσει από πλευράς καθαριότητας, που εγγυάται την υγεία των καταναλωτών, και ιδιαίτερα εκείνα τα τυριά που παρασκευάζονται στις σύγχρονες τυροκομικές μονάδες. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι η θρεπτική άξια παρέμεινε η ιδία, με πολλές μάλιστα δυνατότητες επιλογής τυριών από τον καταναλωτή και με μεγάλη ή με μικρή θρεπτική άξια καθώς και τυριών με διαιτητική άξια Αυτό επετεύχθητε από την πληθώρα των παρασκευαζομένων σήμερα ειδών τυριών ( σε όλο τον κόσμο παρασκευάζονται πάνω από 2000 ειδή τυριών), που είναι προσαρμοσμένα σε όλες τις σημερινές διαιτητικές και θρεπτικές απαιτήσεις των καταναλωτών. (Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε. 1988)

Thesis
NonPeerReviewed

Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.