Η κοινωνική επίδραση του CRM μέσα από τα Business Analytics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η κοινωνική επίδραση του CRM μέσα από τα Business Analytics

Μπάτα, Δήμητρα

Περιγράφονται ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη των Business Analytics χρησιμοποιείται μέσα στις επιχειρήσεις, η λειτουργία των Social Media και των σύγχρονων πιο διαδεδομένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Γίνεται αναφορά στην έννοια του Customer Relationship Management (CRM), το πως υλοποιείται αποτελεσματικά, ποια η αρχιτεκτονική του και τα οφέλη για μια επιχείρηση από την εφαρμογή του. Επίσης, γίνεται αναφορά στις διαφορές μεταξύ Social Network Analysis και Social Media Analysis και στη σύγχρονη εξέλιξη του CRM, την κοινωνική ανάλυση (Social Analytics) και αναλύεται η χρήση τους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Τέλος, γίνεται ανάλυση δεδομένων των Big Data, καθώς παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων και στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Πελατειακές σχέσεις
CRM (Customer relationship management)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.