Το τυρί "φέτα" στην ορεινή Αρκαδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το τυρί "φέτα" στην ορεινή Αρκαδία

Κάββουρας, Ιωάννης

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των σταδίων παράγωγης της Φέτας, η αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Φέτας, όπως αυτή παρασκευάζεται στο Νομό Αρκαδίας, καθώς επίσης και η ανάδειξη των διαφορετικών γνωρισμάτων δημιουργίας της σε κάθε τυροκομείο της περιοχής. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 8 δεικτών. Ως δείκτες θα χρησιμοποιηθούν ο βαθμός υγρασίας των δειγμάτων, το ποσοστό της τέφρας, το ποσοστό του λίπους, η οξύτητα, το pH, το ποσοστό της περιεκτικότητας των δειγμάτων σε αλάτι, οι πρωτεΐνες και τέλος ο βαθμός νοθείας του γάλακτος. Οι δείκτες προσδιορίστηκαν εργαστηριακά, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τα κατάλληλα εργαλεία και αντιδραστήρια. Σαν δεδομένο χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ξεχωρίζουν τη φέτα από τα λευκά τυριά. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 5 διαφορετικά δείγματα, από διαφορετικά τυροκομεία της περιοχής εξέτασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.