Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης παραδοσιακού λουκάνικου με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου (NIR)- δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης παραδοσιακού λουκάνικου με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου (NIR)- δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης

Τζέμου, Μυρσίνη

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης (περιεκτικότητα σε υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνη και λίπος) παραδοσιακού λουκάνικου από κρεοπωλεία της περιοχής της Φλώρινας, σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους (AOAC) και με παράλληλη εξέταση των δειγμάτων σε φασματοφωτόμετρο του εγγύς υπέρυθρου (Near – infrared – spectotroscopyNIR) με σκοπό τη δημιουργία καμπύλης αναφοράς και την χρησιμοποίηση αυτής για αναλύσεις ρουτίνας στο εργαστήριο. Για την εργασία αυτή,χρησιμοποιήθηκαν είκοσι επτά δείγματα παραδοσιακού λουκάνικου που αναλύθηκαν με πρότυπες μεθόδους και την φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης του. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν ότι η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου μπορεί να εφαρμοστεί με υψηλή αξιοπιστία για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία,τέφρα,πρωτεΐνη και λίπος. Η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους εργάζονται, είτε σε ερευνητικό επίπεδο στην βιομηχανία τροφίμων για τον άμεσο και εύκολο προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης παραδοσιακού λουκάνικου

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.