Στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρίας "Tasty Foods" = Marketing strategy of "Tasty Foods "

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρίας "Tasty Foods" = Marketing strategy of "Tasty Foods "

Σκαρβελά, Ευταξία

Η παρούσα εργασία είναι ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την TASTY FOODS ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ενότητα της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται συνοπτικά η εταιρεία και οι λειτουργίες της, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον και γίνεται μια ανάλυση του ανταγωνισμού και των οικονομικών δεδομένων της αγοράς τροφίμων και ποτών. Με βάση αυτών που προαναφέρθηκαν, ορίζονται οι επιχειρηματική στόχοι και παρουσιάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την επίτευξή τους, με βάση τις 4 μεταβλητές του συνδυασμού του (προϊόν, τιμή, διανομή, επικοινωνία). Αυτή η διατριβή μελετάει την Tasty Foods, σε περίπου 100 σελίδες, με 22 πίνακες και διαγράμματα, για να δείξει πώς μια εταιρεία μπορεί να έχει μια τεράστια επιτυχία στον τομέα της, η οποία επιτυχία προέρχεται κυρίως από μια καλά οργανωμένη στρατηγική μάρκετινγκ. Αναλύεται διεξοδικά ο όρος της στρατηγικής μάρκετινγκ, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς η οι ειδικοί του μάρκετινγκ χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, για να επιτύχει κέρδη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Μάρκετινγκ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.