Παραγωγή οίνου και βασικές οινολογικές αναλύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παραγωγή οίνου και βασικές οινολογικές αναλύσεις

Φωτιάδου, Ευγενία

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει έλεγχος στην παραγωγή οίνου και να παρουσιαστούν οι βασικές οινολογικές αναλύσεις. Ελέγχθηκαν μέσω πειραμάτων τα ανάγοντα σάκχαρα, η ολική οξύτητα, η πτητική οξύτητα και ο προσδιορισμός του ελευθέρου και ολικού ανυδρίτη. Αρχικά, αναφέρεται στην ιστορία καθώς και στα στάδια δημιουργίας του οίνου. Μετέπειτα, δίνεται έμφαση στην παρασκευή των διαφόρων ειδών κρασιού και στην κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους. Εν συνεχεία, γίνεται λόγος για τη σύσταση του οίνου και τα αρωματικά χαρακτηριστικά της ρόγας. Επιπλέον, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός της οινοποίησης σε τρεις κλάδους: στον ερυθρό, στον ερυθρωπό και στους αφρώδεις. Τέλος, διαδραματίζονται έλεγχοι στα χαρακτηριστικά του χρώματος των οίνων και στον αλκοολομετρικό τίτλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.