Παραγωγή και ποιότητα βιολογικού οίνου της αμπελουργικής ζώνης Ηλείας και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα βιολογικού οίνου της αμπελουργικής ζώνης Ηλείας και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας

Λυμπερόπουλος, Διονύσιος

Στην παρακάτω εργασία πραγματοποιείται ανάλυση της παραγωγής του κρασιού, ύστερα περιγράφονται τα στάδια της Βιομηχανικής Επεξεργασίας του κρασιού και επιπλέον μελετούμε τα κρίσιμα σημεία ελέγχου του προϊόντος μέσα από το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του προϊόντος, δηλαδή του συστήματος HACCP. Η ασφάλεια των τροφίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της βιομηχανίας τροφίμων. Κανένας παραγωγός δεν επιθυμεί να παράγει ή να πωλεί προϊόντα, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν ασθένεια ή χειρότερα θάνατο στους καταναλωτές. Επίσης, η παραγωγή και η πώληση ενός μη ασφαλούς προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις από τις κρατικές υπηρεσίες και τελικά στο κλείσιμο της επιχείρησης. Ένα εργαλείο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων αφού διασφαλίζει την ποιότητα του τροφίμου και ταυτόχρονα την ασφάλεια που παρέχεται στο κοινό είναι το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου – HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Με το σύστημα αυτό οι παραγωγοί τροφίμων εκπληρώνουν το στόχο της ασφάλειας που αποτελεί υποχρέωσή τους απέναντι στους καταναλωτές. Ακόμη, στην εργασία δίνεται έμφαση στο συστηματικό έλεγχο των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια παραγωγής και στο τελικό προϊόν, έτσι ώστε να είναι ασφαλές και έτοιμο προς κατανάλωση, ακολουθώντας το σύγχρονο σύστημα ελέγχου του προϊόντος και όχι τον παραδοσιακό εμπειρικό έλεγχο που αφορούσε μόνο ένα στάδιο ελέγχου στο προϊόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπέλια - Βιολογική γεωργία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.