Η φύση, ο ρόλος και η σημασία των ενζύμων του γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η φύση, ο ρόλος και η σημασία των ενζύμων του γάλακτος

Ντάλλα, Σεβαστή

Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες ή πρωτεϊνικής βάσης πολύπλοκες χημικές ενώσεις, οι οποίες δρουν ως καταλύτες στις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στους ζωντανούς οργανισμούς. Σχεδόν όλες οι χημικές αντιδράσεις στα κύτταρα απαιτούν δράση ενζύμων. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η ενζυματική μέθοδος ανάλυσης των τροφίμων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθώς γίνεται και σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ωστόσο τα ένζυμα είναι οργανικοί καταλύτες που παράγονται από ζωντανά κύτταρα και καταλύουν πολλές από τις αντιδράσεις τους. Κάποια από τα ένζυμα που υπάρχουν στο γάλα είναι οι φωσφατάσες, οι εστεράσες και οι λιπάσες, οι καταλάσες, οι πρωτεάσες, οι υπεροξειδάσες, οι αμυλάσες και η ξανθίνη. Το γάλα αποτελείται από πέντε φυσικά και λειτουργικά ιδιαίτερες φάσεις, ενώ το ανθρώπινο γάλα παρέχει ένζυμα χώνευσης που εξουδετερώνουν τις ατελείς παγκρεατικές λειτουργίες του νεογέννητου. Τέλος, αναφέρονται κάποια γενικά συμπεράσματα για τα ένζυμα στην τροφή των μωρών και για τα ένζυμα που είναι στο πιάτο μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυροκομία
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.