Παραγωγή οίνου & προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παραγωγή οίνου & προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου

Νίκα, Ανδριάνα Θεοδώρα

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση του τρόπου παραγωγής του οίνου, ξεκινώντας από την συγκομιδή των σταφυλιών έως τις διαδικασίες ωρίμανσης, μετάγγισης και διαχωρισμού, όπως αυτές διακρίνονται στην ερυθρή, λευκή και ροζέ οινοποίηση. Ακολούθως γίνεται ο προσδιορισμός του αλκοολικού τύπου, σε 3 δείγματα οίνων και αποσταγμάτων που επιλέχθηκαν από την εγχώρια αγορά, ερυθρό, λευκό και ροζέ, κάνοντας χρήση τόσο της μεθόδου της απόσταξης, όσο του Wine Scan. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλα τα δείγματα μας η μέθοδος Wine Scan φαίνεται να δίνει τιμές πολύ πιο κοντά σε αυτές που αναγράφονταν στην ετικέτα και με σαφώς μικρότερη τυπική απόκλιση σε σχέση με τις μετρήσεις που ελήφθησαν από την αποστακτική μέθοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.