Ερυθρή οινοποίηση και προσδιορισμός οξύτητας σακχάρων, pH και αλκοολικού βαθμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ερυθρή οινοποίηση και προσδιορισμός οξύτητας σακχάρων, pH και αλκοολικού βαθμού

Καρατσιώλη, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην οινοποίηση και των προσδιορισμό της οξύτητας, των σακχάρων, του pH και του αλκοολικού βαθμού στο κρασί. Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μεγάλη παράδοση στο κρασί. Από τα αρχαία χρόνια η καλλιέργεια της αμπέλου ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για οινοποίηση και οι οποίες χαρίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως άρωμα, γεύση και χρώμα, στους οίνους που παράγονται. Σκοπός της έρευνας είναι η διαπίστωση των διαφορών της ερυθρής, της λευκής και της ροζέ οινοποίησης, τόσο κατά τη διάρκεια επεξεργασίας τους, όσο και στο τελικό αποτέλεσμα του προϊόντος, στη γεύση και την ποιότητά του. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε δείγματα κόκκινου, λευκού και ροζέ οίνου. Οι αναλύσεις αφορούσαν, τον προσδιορισμό της ολικής και πτητικής οξύτητας, της ενεργού οξύτητας, των αγαγόντων σακχάρων και του αλκοολικού τίτλου. Σύμφωνα με το συμπέρασμα, υπάρχουν διαφορές στη διαδικασία οινοποίησης των οίνων, ανάλογα με το είδος τους, οι οποίες αφορούν την ακολουθία των σταδίων, αλλά και τις επιπτώσεις αυτών στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.