Ποιοτικά χαρακτηριστικά αυγών τύπου "αχυρώνα" που πωλούνται συσκευασμένα σε υπεραγορές τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά αυγών τύπου "αχυρώνα" που πωλούνται συσκευασμένα σε υπεραγορές τροφίμων

Νότε, Χριστίνα

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών τύπου « αχυρώνα » που εκτρέφονται σε δάπεδο με βαθιά στρωμνή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την δομή του αυγού γενικότερα. Αναλύεται ειδικότερα το σύστημα εκτροφής αυγοπαραγωγών ορνιθών σε δάπεδο με βαθιά στρωμνή και παρουσιάζονται στοιχεία για την παγκόσμια και εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη στα εργαστήρια κατεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν τους καταναλωτές, όπως η τιμή και η φρεσκότητα του αυγού, το βάρος, το χρώμα της λεκίθου, η διατροφική αξία με βάση τα ποσοστά σε πρωτεΐνη και λίπος. Παρουσιάζονται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα των πειραμάτων τα οποία αξιολογήθηκαν συγκρινόμενα με την επιστημονική βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνοτροφία
Αυγοπαραγωγικές μονάδες
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.