Ποιοτικός έλεγχος σιτηρών και αλεύρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος σιτηρών και αλεύρων

Ρεπάνου, Ελισάβετ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος των σιτηρών και αλεύρων και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για τα σιτηρά, ενώ στα επόμενα γίνεται αναφορά στη δειγματοληψία και την ποιοτική εξέταση των σιτηρών. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά η άλεση και οι τύποι αλεύρων που παράγονται. Ακολουθεί η περιγραφή των ελέγχων ποιότητας που διεξάγονται στα άλευρα (προσδιορισμός υγρής γλουτένης, δοκιμή τιμής καθιζήσεως, test προσδιορισμού αριθμού πτώσεως (falling number) ή (test hagberg), φαρινογράφημα, εξτενσογράφημα και αμυλογράφημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.