Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία στην Π.Ε. Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία στην Π.Ε. Σερρών

Στόικος, Θωμάς

Με τον όρο κρεοπαραγωγός βοοτροφία ορίζουμε τις θηλάζουσες αγελάδες που έχουν ως παραγωγική κατεύθυνση τη γέννηση μοσχαριών, χωρίς να αρμέγονται. Αυτές, μαζί με τους αντίστοιχους αρσενικούς γεννήτορες και τα παχυνόμενα βοοειδή, απαρτίζουν την κρεοπαραγωγό βοοτροφία. Οι θηλάζουσες αγελάδες μπορεί να ανήκουν σε καθαρά κρεοπαραγωγές φυλές π.χ. Σαρολαίζ, Λιμουζίν κτλ. ή εγχώριες αβελτίωτες π.χ. Ελληνική Βραχυκερατική, Ελληνική Στεπική κτλ. ή να είναι προϊόντα διασταύρωσης διαφόρων φυλών (μιγάδες. Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1) «γαλακτοπαραγωγικές» στις οποίες εκτρέφονται γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, 2) «αναπαραγωγικές» όπου εκτρέφονται θηλάζουσες αγελάδες και 3) «πάχυνσης» στις οποίες εκτρέφονται παχυνόμενα βοοειδή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.