Η γαλακτοκομία στην κεντρική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η γαλακτοκομία στην κεντρική Μακεδονία

Μεταξάς, Σπυρίδων

Οι βιομηχανίες που παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζονται γαλακτοβιομηχανίες. Το γάλα, το οποίο θα επεξεργαστεί στις γαλακτοβιομηχανίες προέρχεται από αρκετά ζώα, όπως είναι η αγελάδα , το κατσίκι, το πρόβατο, καθώς και από άλλα όπως το άλογο, η καμήλα, τo βουβάλι κ.ά. Οι μεγάλες βιομηχανίες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, οργανωμένο δίκτυο διανομής και προσφέρουν στην αγορά ποικιλία προϊόντων. Αντίθετα, οι μικρές παραγωγικές μονάδες εξαιτίας της έλλειψης πόρων αλλά και γενικότερων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν σε περιορισμένη κλίμακα και καλύπτουν κυρίως την γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Η σύγχρονη ελληνική επιχειρηματική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία συγκεντρώνεται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ το υπόλοιπο των αγελαδοτροφικών μονάδων κατανέμεται στην ‘Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπάρχει πάνω από 1/4 των εκτροφών της χώρας, εκτρέφεται πάνω από το 40% των παραγωγικών ζώων και παράγεται περίπου η μισή ποσότητα αγελαδινού γάλακτος της χώρας .Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει το 34% των εκτροφών της χώρας, οι οποίες εκτρέφουν το 42,8% των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομία - Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.