Καλλιέργεια κερασιάς και ροδακινιάς και ποιότητα νωπού προϊόντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καλλιέργεια κερασιάς και ροδακινιάς και ποιότητα νωπού προϊόντος

Σιώρη, Σοφία

Η καλλιέργεια κερασιάς και ροδακινιάς είναι πολύ διαδεδομένη στην Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στο νομό Πέλλας. Στα παρακάτω κεφάλαια θα εξεταστούν η καλλιέργεια της κερασιάς και ροδακινιάς και η ποιότητα του νωπού προϊόντος. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην καλλιέργεια κερασιάς, στην βοτανική ταξινόμηση, στις καλλιεργούμενες ποικιλίες της , στις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και την καλλιεργητική τεχνική. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αντίστοιχη αναφορά στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, την βοτανική ταξινόμηση, τους βοτανικούς χαρακτήρες , τις ποικιλίες, τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και , τέλος , την καλλιεργητική τεχνική. Στο τρίτο κεφάλαιο , που αφορά στην ποιότητα των νωπών οπωροκηπευτικών , θα εξεταστούν τα κριτήρια ποιότητας των οπωροκηπευτικών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα τους και οι τρόποι εκτίμησης και μέτρησης αυτής. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην τυποποίηση και συσκευασία νωπών οπωροκηπευτικών. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι συντήρησης των νωπών οπωροκηπευτικών. Τέλος , θα γίνει αναφορά στην σύσταση των οπωροκηπευτικών προϊόντων και τη θρεπτική τους αξία

Thesis
NonPeerReviewed

Κερασιά
Ποιοτικός έλεγχος
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.