Εκτίμηση της ποιότητας του κρέατος με τη χρήση βιοφυσικών μεθόδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκτίμηση της ποιότητας του κρέατος με τη χρήση βιοφυσικών μεθόδων

Τσάκαλου, Ελένη

Μια πρόκληση που απασχολεί τη βιομηχανία κρέατος είναι η λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για την ποιότητα του κρέατος σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, οι οποίες τελικά θα παρέχουν μια εξασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων κρέατος για τους καταναλωτές. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση απαιτούνται γρήγορες, ακριβείς και μη επεμβατικές τεχνικές για την πρόβλεψη των τεχνολογικών και αισθητηρίων ιδιοτήτων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για να μετρήσουν αντικειμενικά τα ποιοτικά γνωρίσματα του κρέατος. Η πλειοψηφία αυτών των μεθόδων είναι παρεμβατικές, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα ή ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν ελεγχόμενες από έναν υπολογιστή. Στα τρόφιμα που σχετίζονται με τους μύες, τα κεντρικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καθοριστούν είναι η σύσταση, η θρεπτική αξία και η εμφάνιση. Διάφορες πολύ ελπιδοφόρες τεχνικές μέτρησης μελετώνται αυτήν την περίοδο και χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια, μερικές από τις οποίες θα είναι σύντομα έτοιμες για βιομηχανική επέκταση

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία τροφίμων
Κρέας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.