Οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Λουκά, Χρυσούλα

H παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τη σημαντικότητα του ρόλου του ΠΥΣΔΕ σε σχέση και συνάρτηση με την εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά πόσον υπάρχει αξιοκρατική επιλογή από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων. Να εξετάσει αν και κατά πόσο το ΠΥΣΔΕ με την υφιστάμενη οργάνωση και λειτουργία του ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες και αν επιτελεί ικανό διοικητικό έργο στην εκπαίδευση σχετικά με την επιλογή των διευθυντών Γυμνασίων – Λυκείων. Τα αποτελέσματα, που θα ανακύψουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, πιθανόν να συμβάλουν θετικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Secondary - Greece
Μέση - Ελλάδα
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Education
Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)
Regional Service Councils for Secondary Education
Εκπαίδευση
Διευθυντές σχολείων
School administrators

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.