Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από ατομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - χρήση συσκευής smartphone android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υπολογισμός εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από ατομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων - χρήση συσκευής smartphone android

Κασελούρης, Αλέξης

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός λογισμικού, το οποίο υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο το ποσό του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται από τις μετακινήσεις ενός ατόμου. Μετρήσεις πραγματοποιούνται κυρίως για μετακινήσεις που αφορούν μεγάλες αποστάσεις (π.χ. μεταξύ πρωτευουσών νομών και πρωτευουσών χωρών), οπότε θεωρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών πραγματοποιείται με μέσα που χρησιμοποιούν καύσιμα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα συμβατικά μέσα μεταφοράς (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.). Οι συσκευές, στις οποίες το λογισμικό θα μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει, είναι οι συσκευές τύπου smartphone (με GPS) και λειτουργικό Android.Οι εκπομπές CO2 θα υπολογίζονται με βάση τις μέσες τιμές της κάθε κατηγορίας μέσων μεταφοράς (π.χ. αυτοκίνητα βενζίνης 1400 κ.ε., αεροπλάνο τύπου boeing 737 κ.ά.), όπως αυτές ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Euro 1 έως 4 .Το λογισμικό θα μπορεί να :1. Υπολογίζει τις εκπομπές CO2 με βάση την απόσταση που διανύει το άτομο και το μέσο μεταφοράς.2. Αποθηκεύει τις μετρήσεις για μελλοντική χρήση.3. Κατηγοριοποιεί τις «συνήθειες» του χρήστη.4. Αναγνωρίζει τον τύπο του μέσου μεταφοράς μεταξύ κάποιων ορισμένων κατηγοριών (π.χ. αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο κ.ά.).5. Εκτιμά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να ενημερώνει σχετικά τον χρήστη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.