Ο γονέας ως εκπαιδευτικός: διερεύνηση στάσεων, απόψεων και πρακτικών ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο γονέας ως εκπαιδευτικός: διερεύνηση στάσεων, απόψεων και πρακτικών ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών

Καλαντζάκη, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και μελετήσει την επίδραση που μπορεί να έχει η γονεϊκότητα στους Έλληνες γονείς εκπαιδευτικούς μέσα από τις δικές τους προσωπικές απόψεις.Επομένως, μελετήθηκε ενδελεχώς, πρώτα απ’ όλα, η διεθνής ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδράσεις της γονεϊκότητας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή των γονέων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι στάσεις, οι απόψεις και οι πρακτικές των Ελλήνων γονέων εκπαιδευτικών αναφορικά με τη γονεϊκότητα και τις επιδράσεις της σε μια σειρά από τομείς, όπως οι λόγοι που οι γονείς εκπαιδευτικοί επέλεξαν το επάγγελμα, οι τυχόν μεταβολές του επαγγελματικού τους προφίλ μετά τη γονεϊκότητα, οι σχέσεις και η επικοινωνία των γονέων εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών τους πριν και μετά τη γονεϊκότητα, καθώς και άλλοι. Ως καταλληλότερη προσέγγιση για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, η κωδικοποίησή και η τοποθέτησή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου καθώς και με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 Έλληνες γονείς εκπαιδευτικοί. Οι 24 ήταν γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι 6 άνδρες τόσο από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο κι από την Δευτεροβάθμια. Τα αποτελέσματα έδειξαν σχετική αναπροσαρμογή των διδακτικών επιλογών των γονέων εκπαιδευτικών μετά τη γονεϊκότητα και σαφή επίδραση και μεταβολή στις σχέσεις και την επικοινωνία τους τόσο με τους μαθητές τους όσο και με τους γονείς αυτών για την πλειοψηφία των γονέων εκπαιδευτικών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επίδραση
μεταβολές
γονεϊκότητα
Εκπαίδευση - Ελλάδα - Συμμετοχή γονέων
Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών
διπλός ρόλος
Γονείς και παιδιά
Εκπαιδευτικοί
γονείς – εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.