Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Παπαφωτίου, Κυριακούλα

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2015-2016 με τη συμμετοχή 243 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε σχολεία της Αττικής, συμπληρώνοντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχοκινητικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Επίσης η Θεατρική Αγωγή μπορεί να αξιοποιηθεί και στο γνωστικό τομέα, καθώς σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών και εκφραστικών δυνατοτήτων των παιδιών και μπορεί να ενταχτεί σε ένα διαθεματικό πλαίσιο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων.Γράψτε μία περίληψη (μέχρι 250 λέξεις) σας εργασίας σας στα ελληνικά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ψυχοκοινωνικές δεξιότητες
εκπαιδευτικοί
ψυχοκινητικές
Θεατρική Αγωγή
δημοτικό σχολείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.