Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

Ψαρογιάννης, Αθανάσιος

Η σημερινή τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής των μεθοδολογικών εκείνων εργαλείων για την ψηφιακή αξιοποίηση των ιστορικών χαρτών, όπως αυτός της Κύπρου που εκπονήθηκε από τον Η.Η.Kitchener μεταξύ 1878 και 1883. Με διδόμενο το ένα από τα 16 φύλλα του προαναφερθέντος χάρτη και στο πλαίσιο των εργασιών του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδ. 1885)» επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός και η οργάνωση της βάσης γεωγραφικών δεδομένων με την χρήση λογισμικού GIS, προκειμένου να εξαχθεί το «ψηφιακό αντίγραφο» του πρωτότυπου χάρτη ως οργανωμένη αποθήκευση μιας αυτοτελούς χαρτογραφικής ενότητας etal, 1996). Στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός δυναμικού «χάρτη» ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες των επιστημονικών πεδίων που ενδιαφέρονται για την καταγραφή του Kitchener, αλλά παράλληλα θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για συνεχή τροφοδότηση με νέα επίκαιρα ή ιστορικά ποσοτικά και ποιοτικά χωρικά δεδομένα, δημιουργώντας συνέχεια νέα ερωτήματα και νέες απαντήσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κύπρος
ψηφιοποίηση
H.H.Kitchener
Βάση χαρτογραφικών δεδομένων
Ιστορικός Χάρτης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.