Αστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

Βουΐμτας, Θεόδωρος Δ.

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης και μειωμένης ανάπτυξης για την Ελλάδα, τα Τρίκαλα αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τη χώρα να βρίσκεται χαμηλά στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την πόλη των Τρικάλων ως παράδειγμα βιωσιμότητας και αειφορίας και να διερευνήσει τις δυνατότητες της πόλης, αλλά και τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του αστικού τουρισμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος αυτού στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 149 κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (IBM) και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι ενθαρρυντικά ως προς αυτή την κατεύθυνση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τρίκαλα
Αστικός Τουρισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.