Πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ στην ιδιωτική νηπιακή εκπαίδευση του Νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ στην ιδιωτική νηπιακή εκπαίδευση του Νομού Αττικής

Ταμπουρέα, Μαλαματένια Χ.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το θέμα της εφαρμογής της στρατηγικής marketing από ιδιωτικούς σχολικούς οργανισμούς νηπιακής εκπαίδευσης και να εντοπίσει τις πρακτικές που προτιμούν να εφαρμόζουν οι διευθυντές με στόχο την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων τους. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 181 διευθυντές ιδιωτικών νηπιαγωγείων του νομού Αττικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα ερευνητικά δεδομένα, ενώ παραθέτονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση, Προσχολική - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Πρακτικές Εφαρμογές
Εκπαίδευση
Προσχολική - Ελλάδα
Προσχολική
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Μάρκετινγκ
Εκπάιδευση
Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ
Νηπιαγωγείο
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.