Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Κουτσοκέρα, Ιωάννα Δ.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται έρευνα για το ενδιαφέρον των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας για το περιβάλλον, καθώς επίσης διερευνάται και η τάση ή ακόμη και η πρόθεση των πολιτών να συμπεριφέρονται φιλικά προς αυτό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 126 ατόμων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων γίνεται συνολικά και ανά κατηγορία συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια σαφή εικόνα της σχέσης των συμμετεχόντων με το περιβάλλον και της πρόθεσής τους να συμβάλλουν στην προστασία του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικολογία - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.