Κοινωνικοί - οικονομικοί προσδιοριστές της υγιούς γήρανσης: συστηματική ανασκόπηση και μέτα-ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Κοινωνικοί - οικονομικοί προσδιοριστές της υγιούς γήρανσης: συστηματική ανασκόπηση και μέτα-ανάλυση

Νιμέε, Φραντζέσκα Α.

Ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ταχύτερα από ό, τι ο αριθμός των ανθρώπων σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Αυτή η αύξηση οδηγεί παγκοσμίως στην ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων υγιούς γήρανσης του πληθυσμού, γήρανσης δηλαδή απαλλαγμένης από φυσικές και γνωστικές αναπηρίες και ανικανότητες. Αν κι η ιδέα της υγιούς γήρανσης θεωρείται πρόσφατης προέλευσης και τοποθετείται στην δεκαετία του 1950, ιστορικά ίχνη της εντοπίζονται στην αρχαιότητα και στην Αναγέννηση. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης και μέτα-ανάλυσης είναι η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών προσδιοριστών στην υγιή γήρανση. Οι τρεις προσδιοριστές που περιγράφουν καλύτερα το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είναι η εκπαίδευση, το εισόδημα και το επάγγελμα. Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed απέδωσε τελικά 98 άρθρα προς ανάλυση. Ως λέξεις-κλειδιά ( MeSH) χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: “healthy aging”, “active aging”, “successful aging”, “socioeconomic status” ,“healthy status” και “older adults”. Καταληκτικά σημεία επιλέχτηκαν αυτά που είχαν ως έκβαση την υγιή, πετυχημένη ή ενεργή γήρανση, καθώς και ορισμένους δείκτες που είναι ενδεικτικοί αυτής της έκβασης. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλογα με οικονομικούς και κοινωνικούς προσδιοριστές, γεωγραφική περιοχή και φύλο. Τα 98 άρθρα αφορούσαν δεδομένα από 54 χώρες συνολικά και πληθυσμό άνω των 800,000 ατόμων. Το 91% των μελετών βρήκε θετική επίδραση της εκπαίδευσης και του εισοδήματος αντίστοιχα στην υγιή γήρανση. Το 96% των μελετών έδειξε θετική επίδραση του επαγγέλματος στην υγιή γήρανση. Τέλος, το 75% των μελετών έδειξε ότι οι άντρες παρουσιάζουν καλύτερα ποσοστά υγιούς γήρανσης απ’ ότι οι γυναίκες παγκοσμίως.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
ενεργή γήρανση
Υγιής γήρανση
πετυχημένη γήρανση
Γήρανση
Γήρανση - Διαιτολογικές απόψεις
κοινωνικοοικονομική θέση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.