Η επίδραση των ενδογενών μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων στη συσσώρευση αιμοπεταλίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η επίδραση των ενδογενών μεταβολιτών των φαινολικών ενώσεων στη συσσώρευση αιμοπεταλίων

Γκότση, Αικατερίνη Θ.

Η αιμόσταση, η δημιουργία δηλαδή θρόμβου είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που προστατεύει τον οργανισμό από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από τραυματισμό. Η διαταραχή της φυσιολογικής αιμόστασης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η αθηροσκλήρωση, που αποτελεί τον κοινό μηχανισμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων, περιλαμβάνει και την αρτηριακή θρόμβωση.Η αναστολή της παθογενούς συσσώρευσης των αιμοπεταλίων που αποτελεί βασικό στάδιο της θρόμβωσης, και η πρόληψη της αθηροσκλήρωσης αποτελεί έναν από τους υψηλού ενδιαφέροντος επιστημονικούς στόχους. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η ρεσβερατρόλη, ένα φαινολικό συστατικό, έχει ευεργετική επίδραση και στα καρδιαγγειακά νοσήματα.Παρόλα αυτά η δομή της ρεσβερατρόλης δεν της επιτρέπει να έχει μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην μελέτη των παραγώγων της με σκοπό να αυξήσουν την βιοδιαθεσιμότητα της αλλά στη μελέτη των ενδογενών μεταβολιτών της. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη in vitro της επίδρασης της ρεσβερατρόλης και των παραγώγων/μεταβολιτών της στην αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εκτός από την ρεσβερατρόλη και τα μεθυλιωμένα παράγωγά της.Δοκιμάστηκε η ικανότητα της ρεσβερατρόλης και των μεθυλιωμένων παραγώγων της να αναστέλουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια από υγιείς εθελοντές έναντι 3 συσσωρευτικών παράγόντων (ADP,PAF,TRAP).Η συσσώρευση μετρήθηκε με την μέθοδο της συσσωρευματομετρίας οπτικής διαπερατότητας και η αναστολή υπολογίστηκε με βάση το ύψος συσσώρευσης και του εμβαδού κάτω από την καμπύλη (AUC).Η ρεσβερατρόλη και τα περισσότερα παράγωγα έδειξαν αναστολή έναντι του PAF και του TRAP αλλά όχι κάποια αξιοσημείωτη αναστολή στο ADP. Από όλα τα παράγωγα η 3-μεθυλορεσβερατρόλη, η 4-μεθυλορεσβερατρόλη 3,4-διμεθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να είναι πιο δραστικές από την ρεσβερατρόλη έναντι του TRAP και η 4-μεθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να είναι η πιο δραστική. Η τριμέθυλορεσβερατρόλη φάνηκε να μην προκαλεί σημαντική αναστολή.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η μεθυλίωση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της ρεσβαρατόλης να αναστέλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων καθώς και ότι είναι σημαντική η θέση στην οποία λαμβάνει χώρα η μεθυλίωση για την εκδήλωση της αντι-αιμοπεταλιακής δράσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φαινόλες
θρόμβωση
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Θρόμβωση
μεταβολίτες
Ρεσβερατρόλη - Υγιειονολογικές απόψεις
συσσώρευση αιμοπεταλίων
μεθυλιωμένα παράγωγα
ρεσβερατρόλη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.