Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα: μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης

Τσεκούρα, Σταυρούλα Ε.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει και να αποτιμήσει εν συντομία τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζει το μεταναστευτικό ζήτημα, αποσαφηνίζοντας τις βασικές έννοιες της μετανάστευσης και αποτυπώνοντας τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εισροές μεταναστών και τη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Επιχειρείται, επίσης, μια περιγραφή των κύριων μεταναστευτικών ρευμάτων, ενώ προσεγγίζονται και οι επιδράσεις τους σε δημογραφικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Αφού παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τη μεταναστευτική πολιτική, γίνεται μια αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για τη βελτίωση της μεταναστευτικής πολιτικής από τώρα και στο εξής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μετανάστες
Μεταναστευτική πολιτική
Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
εισροές
επιδράσεις
Μετανάστες - Κυβερνητική πολιτική
Μετανάστες - Ελλάδα - Κοινωνικές συνθήκες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.