Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός διαδικασίας πιστοποίησης κτηρίου: ένα εργαλείο υποστήριξης των σταδίων διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου

Γκαδόλου, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την περιγραφή της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία τεκμηριωμένη πιστοποίηση των κτιρίων αναφορικά με τη γενική εικόνα και ιστορία τους. Βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση αυτή, είναι η ύπαρξη τυποποιημένης πληροφορίας για τα κτίρια και προς την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνεται η επέκταση των προδιαγραφών της βάσης του Κτηματολογίου ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο σετ δεδομένων. H εργασία διαπραγματεύεται, κυρίως, τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων κι έτσι, περιγράφεται το είδος των δεδομένων που προτείνεται να συμπεριληφθούν, οι προδιαγραφές εναρμόνισης τους με το υπάρχον μοντέλο του Κτηματολογίου και ο τρόπος ενημέρωσής της πληροφορίας αυτής. Επιπλέον, συζητείται η σκοπιμότητα και ωφελιμότητα της περιγραφόμενης διαδικασίας σε διάφορους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη στον τομέα της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Earthquakes - Risk management
Earthquake engineering
Σεισμοί - Διαχείριση κινδύνου
Σεισμοί και οικοδομική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.