Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής

Κόκκαλη, Κωνσταντίνα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατάσταση των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αστικές περιοχές του Νομού Αττικής, σύμφωνα με την εφαρμογή των τριών διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική). Για το σκοπό αυτό με τη χρησιμοποίηση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων βάσει πάντα των τριών διαστάσεων της Β.Α. Το δείγμα αφορούσε 41 επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν γεωγραφικά στις 5 περιοχές της Αττικής (Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφεια, Χαλκηδώνα) Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ανά περιοχή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία από τις επιχειρήσεις σε ενέργειες και δαπάνες που θα τους εξασφαλίσουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και θα προβάλλουν το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν, παρά για την προστασία του περιβάλλοντος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
βιώσιμη ανάπτυξη
πόλεις
Επιχειρηματικότητα
Business enterprises - Greece - Attica (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη
αστικές περιοχές
Sustainable development

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.