Σχεδίαση για όλους, χώρος αναψυχής για παιδιά ηλικίας 2-7 ετών. Διαμόρφωση δημόσιου χώρου για την αγωγή και την ψυχαγωγία παιδιών με ή χωρίς αναπηρία ηλικίας 2-7 ετων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση για όλους, χώρος αναψυχής για παιδιά ηλικίας 2-7 ετών. Διαμόρφωση δημόσιου χώρου για την αγωγή και την ψυχαγωγία παιδιών με ή χωρίς αναπηρία ηλικίας 2-7 ετων (EL)

Μήττα, Ειρήνη

aegean

Ο τομέας της σχεδίασης για όλους, με τον οποίο ασχολήθηκα στη διπλωματική μου εργασία, δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε στην Ελλάδα, και ειδικά για τα παιδιά. Οι παιδικές χαρές στην χώρα μας, δεν είναι μελετημένες κατάλληλα για την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει η αρχή και να θέσει κάποιες βασικές σχεδιαστικές προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές, για όλα τα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών. Επιλέχθηκε αυτή η ηλικία, γιατί τότε τα παιδιά αρχίζουν να κοινωνικοποιούνται και να μαθαίνουν παίζοντας, οπότε θεωρήθηκε πως παίζοντας μαζί με παιδιά με και χωρίς αναπηρία θα τους ευαισθητοποιήσει και θα μάθουν πως το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ταυτόχρονα δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα, στους τομείς του παιδιού, του παιχνιδιού, της ψυχολογίας, των παιδικών χαρών κλπ., αλλά και παρατήρηση σε παιδικές χαρές, συνεντεύξεις σε γονείς/επιστήμονες κλπ. Κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα τα οποία εφαρμόστηκαν σε μια παιδική χαρά ως concept. Βασική αρχή ήταν το κάθε παιχνίδι να αλληλοεπιδρά με το παιδί με αρκετούς τρόπους (ήχος, εικόνα, κλπ.) και να μπορεί να προσαρμοστεί στο καθένα από αυτά με στόχο την ανάπτυξη όλων των αισθήσεων, των κινήσεων και την κοινωνικοποίηση του. Όλοι οι εξοπλισμοί μελετήθηκαν ως προς την λειτουργικότητα τους, με βάση τις ανθρωπομετρικές διαστάσεις, τα υλικά κατασκευής τους κλπ. Με στόχο να είναι προσβάσιμοι για όλους. Για μια προσβάσιμη παιδική χαρά, δεν αρκεί μόνο ο κατάλληλος σχεδιασμός του εξοπλισμού, αλλά η σωστή χωροθέτηση όλων των εξοπλισμών, βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ. Σε συνδυασμό με τον γεωγραφικό και πολιτισμικό τόπο της παιδικής χαράς.

masterThesis

Design for all (EN)
Παιδική χαρά (EN)
Playgrounds (EN)
Παιδιά (EN)
Children (EN)
Σχεδίαση για όλους (EN)


2016-09-30


2017-03-29T09:32:37Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.