Σχεδίαση εφαρμογής εκμάθησης & έκφρασης συναισθημάτων για παιδιά με αυτισμό με την χρήση κιναισθητικών διεπαφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση εφαρμογής εκμάθησης & έκφρασης συναισθημάτων για παιδιά με αυτισμό με την χρήση κιναισθητικών διεπαφών (EL)

Νάκος, Ηλίας

aegean

Στα παιδιά με ΔΑΔ παρατηρούνται μη τυπικές συμπεριφορές στην ανάπτυξη και διατήρηση κοινωνικών επαφών (κοινωνική αμοιβαιότητα) , στην λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, στην γενική συμπεριφορά (π.χ. εμφάνιση στερεότυπων και διασπαστικών αντιδράσεων), στα ενδιαφέροντα και στις δραστηριότητες. Ιδιαίτερα, οι μειωμένες δεξιότητες κοινωνικής αντίληψης και επικοινωνίας δυσκολεύουν τα παιδιά με ΔΑΔ στο να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα να συνάψουν φιλίες. Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγούνται σταδιακά σε κοινωνική απομόνωση. Επομένως, ένας από τους βασικούς στόχους της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξερεύνηση της χρησιμότητας των προηγμένων διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή, με έμφαση στις κιναισθητικές διεπαφές, στην κατάκτηση και γενίκευση δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

masterThesis

Κιναισθητικές διεπαφές (EL)
Autism (EL)
Interaction (EL)
Αλληλεπίδραση (EL)
Αυτισμός (EL)


2015-10-08


2017-09-22T11:33:34Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.