Διαχείριση εδαφικής ποιότητας με τη χρήση μακροφυκών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Management of soil quality by the use of macroalgae
Διαχείριση εδαφικής ποιότητας με τη χρήση μακροφυκών

Μπαμπάτσικου, Ευφροσύνη

Δείκτης εδαφικής ποιότητας
Μακροφύκη
Macroalgae
Soil
Soil quality
Management
Έδαφος
Διαχείριση
Εδαφική ποιότητα
Soil quality index

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.